Organizers

The XIth EPR Workshop is jointly organized by :

 

  Jagiellonian University in Kraków

 

 

 

 

Medical College of Wisconsin

 

 

 

  Polish Academy of Art and Sciences

 

 

Organizacja konferencji „XIth International Workshop on EPR in Biology and Medicine” – zadanie finansowane w ramach umowy 851/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.